Resmi Gazete’de bugün (24 Aralık Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/39)

–– 2023 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2023 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2023 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2023 Yılı Kasım Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Kasım Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x